Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Dealul Dâlma

  • Miercuri, 25 Mai 2022 12:43

Dealurile Dalma sunt cuprinse între apele Sărăţel şi Bălăneasa. În partea centrală se află Vârful Botanului, alcătuit din conglomerate şi gresii sarmatiene, cu structură monoclinală, ce dă un relief de poveste. În partea de est, Dealurile Dâlmei se continuă cu Dealul Posobeşti (707 m). Spre sud-est bazinetul Plopeasa se dezvoltă pe un afluent al Sărăţelului, iar către sud, acesta se continuă cu un culoar, mărginit în est de o creastă (Muchia Florica, Vf Muchia Stânii - 449m).